Urząd Gminy Legnickie Pole, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT GOBI oraz Grupa Artystyczna PokazyHistoryczne.pl zapraszają mieszkańców regionu na obchody Bitwy pod Legnicą, nawiązujące do starcia rycerstwa polskiego z oddziałami mongolskimi stoczonego 9 kwietnia 1241 roku pod Legnicą.

Inscenizacja odbędzie się 2 maja 2016 roku o godzinie 17:00, w tym samym miejscu, gdzie w 2001 roku miała miejsce inscenizacja teatralna. Same uroczystości trwają od 1 do 2 maja.