11 listopada 2015 roku na jaworskim rynku zaprezentowaliśmy scenę historyczną nawiązującą do kluczowych wydarzeń sprzed 97 lat. Mieszkańcy Jawora zobaczyli rozbrajanie żołnierzy niemieckich z garnizonu warszawskiego, przemowę księcia Zbigniewa Lubomirskiego oddającego w imieniu Rady Regencyjnej władzę w ręce Józefa Piłsudskiego oraz przybycie samego Komendanta, który przemówił do zgromadzonych oraz sprawdził gotowość rekrutów do tworzonego Wojska Polskiego.