Project Description

Przygotowujemy inscenizacje historyczne nawiązujące do ważnego wydarzenia Państwa miejscowości.

Zmierzymy się z każdym wyzwaniem. Przeniesiemy Państwa do przeszłości dalekiej i bliskiej, do najważniejszych wydarzeń z historii Polski i Europy, takich jak początki państwa polskiego, Chrzest Polski, rozbicie dzielnicowe i bitwa pod Legnicą, schyłek średniowiecza i bitwa pod Grunwaldem, czasy szlacheckie, wojna XXX-letnia, wojny napoleońskie, I oraz II wojna światowa, czasy najnowsze.