Project Description

W sposób przystępny przedstawimy dawne obyczaje, kulturę, stroje, uzbrojenie oraz warunki życia we wczesnym średniowieczu. Pokaz o początkach państwa polskiego – czasy Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Prowadzą dwie osoby w strojach wojów wczesnośredniowiecznych.

Zaprezentowane zostaną dwie walki wojowników z tamtych czasów. Umówione będzie zarówno uzbrojenie, jak i sposób walki. Dzieci dowiedzą się jak powstawało państwo Polan, skąd pochodzi nasze godło. Przypomną sobie legendy związane z początkami naszej państwowości oraz sukcesami naszych pierwszych władców. Wpłynie to na wzrost dumy z własnego pochodzenia oraz wzmocni patriotyzm.

Dzieci biorą aktywny udział w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, udział w zabawach, poznawania przedmiotów z bliska oraz przymierzanie zbroi.