Project Description

Podczas prezentowanych przez nas pokazów dzieci poznają z bliska warunki życia ludów koczowniczych Wielkiego Stepu Azji Środkowej i ich bogatego dziedzictwa, tak odmiennego od europejskiej cywilizacji. Dzięki porównaniu kultur uczniowie będą mieli szersze spojrzenie na to, jak odmienne mogą być tradycje i obyczaje innych narodów.

W trakcie pokazu przybliżymy dzieciom historię XIII – wiecznego Śląska, który był rządzony przez dynastię Henryków – najpotężniejszych ówcześnie władców piastowskich. Poznają również kulturę ówczesnego regionu i związane z nim wydarzenia, takie jak: bitwa pod Legnicą, turnieje rycerskie. Niewątpliwie zachęci to uczniów do poszukiwania własnej tożsamości i rodzenia się w młodych ludziach patriotyzmu lokalnego.