Project Description

Połączone w 1569 roku unią lubelską Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie stało się kilkadziesiąt lat później niemal największym państwem w Europie. Jednak aby tak się stało polskie i litewskie armie musiały stoczyć wiele wojen i bitew. Szczególnie wiek XVII był pięknym ale i trudnym okresem w dziejach naszej Ojczyzny.

W trakcie pokazu przybliżymy dzieciom kulturę polskiej szlachty, której rozkwit nastąpił na przełomie XVI i XVII w., oraz burzliwe dzieje wieku XVII.

Uczniowie przeniosą się w czasy Trylogii Henryka Sienkiewicza za sprawą jego bohaterów: Onufrego Zagłoby, Michała Wołodyjowskiego oraz kozaka Bohuna.