Project Description

Dzieci poznają z bliska warunki życia ludów koczowniczych Wielkiego Stepu Azji Środkowej i ich bogatego dziedzictwa, tak odmiennego od europejskiej cywilizacji. W trakcie pokazu przybliżymy dzieciom historię XIII – wiecznego Śląska, który był rządzony przez dynastię Henryków – najpotężniejszych wówczas władców piastowskich. Poznają również kulturę ówczesnego regionu i związane z nim wydarzenia, takie jak: bitwa pod Legnicą, turnieje rycerskie. Niewątpliwie zachęci to uczniów do poszukiwania własnej tożsamości i rodzenia się w młodych ludziach patriotyzmu lokalnego.

Sesja I – 2 godziny
– przedstawienie historyczne z pokazem walk – 40 minut,
– turniej – zabawy średniowieczne z podziałem na 4 grupy – 40 minut, (Bieg w nartach Bolka, przeciąganie liny, kręcioła, walka na szmaciane korbacze, bieg rycerski).
-warsztaty: szycie sakiewek i wyrób kolczugi (2 drużyny), strzelanie z łuku (2 drużyny) – 40 minut.
Przerwa na ognisko
Sesja II – 2 godziny
– warsztaty: szycie sakiewek i wyrób kolczugi (2 drużyny), strzelanie z łuku (2 drużyny) – 40 minut.
– gra terenowa – wykonywanie przygotowanych zadań – 80 minut.