Project Description

Doskonałym urozmaiceniem festynów i jarmarków są stoiska rzemiosł dawnych (kowalstwo, szewstwo, mincerstwo, pismo średniowieczne, stolarstwo, garncarstwo, tkactwo, czerpanie papieru, pszczelarstwo), dzięki którym można poznać dawne zawody.