W dniach 16.11. – 04.12.2015 zrealizowaliśmy projekt pn.: „Historia ochrony przyrody w Polsce i na świecie – zajęcia edukacyjne” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W cyklu pokazów udział wzięli uczniowie ze szkół w Złotoryi, Proboszczowa, Legnickiego Pola, Bartoszowa, Snowidzy i Jawora.

W ramach zajęć dzieci i młodzież zapoznały się z najważniejszymi elementami ochrony przyrody od najwcześniejszych po obecne działania, które wpłynęły na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, parateatralnych.