W czwartek, 26 marca 2015 roku o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaworze odbędzie się kolejny wykład z cyklu „Poznajemy region”. Będzie to spotkanie z historykiem sztuki, panią Zuzanną Mikołajek z Działu Grafiki Dawnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Odczyt zatytułowany „Sztuka bractw katolickich w księstwie świdnicko-jaworskim” dotyczyć będzie mało znanej kultury dewocyjnej w tej części dawnej prowincji Śląska. Konfraternie funkcjonowały w księstwie świdnicko-jaworskim już w czasach średniowiecza. Z ich działalnością łączyć możemy rozwój kultu lokalnych świętych i patronów. Intensywną ekspansję stowarzyszeń religijnych funkcjonujących przy miejscowych parafiach obserwujemy w czasach nowożytnych po soborze trydenckim. Członkowie bractw pełnili istotne funkcje w aglomeracjach miejskich. Wspierali nie tylko ubogich i chorych, lecz również fundacje sakralne. Do najświetniejszych należą barokowe wystroje śląskich świątyń. Mało kto wie, że znakomita spuścizna śląskich artystów z Michaelem Leopoldem Willmannem na czele nie istniałaby bez aktywności konfraterni.

Wstęp na wykład jak zawsze wolny. Serdecznie zapraszamy!

www.muzeumjawor.pl

SZTUKA BRACTW